CZEKAMY NA KONTAKT Z PAŃSTWEM NA STRONIE SERVICE@PARK-YOUR-TRUCK.COM LUB +49 340/88293906.

Zobowiązanie klimatyczne

Obietnica dla świata

Zaparkuj ciężarówkę neutralną dla klimatu w 2030 roku!

Europę nękają wielomiesięczne susze, w Ameryce Północnej szaleją gigantyczne pożary lasów, a w Azji występują dramatyczne powodzie. Katastrofalne zjawiska pogodowe latem 2022 roku, z licznymi zniszczeniami, dobitnie pokazały, jak globalne ocieplenie, wynoszące obecnie +1,1 stopnia, oddziałuje również w naszych szerokościach geograficznych. Ale to nie koniec historii. Badanie w czasopiśmie Science pokazuje, że nie tylko pogoda się zmienia, ale cały system ziemski z jego wzajemnie powiązanymi elementami fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi i społecznymi. Nawet obecne ocieplenie może wystarczyć do uruchomienia całej serii procesów w systemie ziemskim. Gdy zostaną one wprawione w ruch, same przyspieszają, mogą wymknąć się spod kontroli i są nieodwracalne. Są to tzw. punkty krytyczne w badaniach klimatu. Na przykład istnieją oznaki, że topnieje lądolód Grenlandii, co może spowodować wzrost poziomu morza nawet o 7,2 metra. Na Antarktydzie Zachodniej pojawiają się silne sygnały, że lodowce zaczęły się zapadać. Na Atlantyku pojawiają się sygnały ostrzegawcze, że ważnemu prądowi oceanicznemu odpowiedzialnemu za opady, a tym samym udane zbiory, grozi załamanie. Rafy koralowe w tropikach, niezbędne do wyżywienia setek milionów ludzi, umierają. I jest też coraz więcej dowodów na to, że gleby wiecznej zmarzliny na północy szybko rozmarzają, uwalniając masy metanu i CO2. Wszystkie te punkty krytyczne mogły już zostać osiągnięte, pisze zespół ds. nauki. W badaniu zdefiniowano 9 punktów krytycznych, które mają konsekwencje globalne i 6, które są odczuwalne w skali regionalnej. Dane pokazują, że 5 z tych punktów krytycznych jest już w ryzykownej bliskości, a 5 kolejnych wystąpi przy ociepleniu o 1,5 stopnia. Ziemia mogła opuścić swój bezpieczny stan klimatyczny po przekroczeniu 1 stopnia globalnego ocieplenia - konkluduje zespół. Przy jeszcze wyższym ociepleniu dojdzie do kolejnych załamań, takich jak w przypadku lodowca na Antarktydzie Wschodniej.

Opisy punktów krytycznych pozwalają stwierdzić, że samonapędzające się procesy systemu klimatycznego są poza kontrolą człowieka.

Dlatego naszym najpilniejszym zadaniem jest ograniczenie emisji CO2 i związanego z tym przyspieszonego globalnego ocieplenia. Liczy się każda dziesiąta część stopnia.

(Do przeczytania w Die Zeit N 38 z 15.9.22, strona 36)

W Park Your Truck jesteśmy bardzo zaniepokojeni tymi negatywnymi zjawiskami i wierzymy, że każdy może coś zmienić poprzez swoje działania, dlatego chcemy podjąć szczególny wysiłek, aby zmniejszyć naszą emisję CO2 do 0. Z tego powodu przyłączyliśmy się do Climate Pledge. Obecnie ponad 375 firm z całego świata zobowiązało się do osiągnięcia neutralności klimatycznej 10 lat wcześniej, czyli w 2040 roku. Park Your Truck idzie o krok dalej i ma pewność, że już w 2030 roku osiągnie neutralność klimatyczną. Na dzień dzisiejszy ten cel jest naszym głównym celem korporacyjnym, który chcemy osiągnąć ze wszystkich sił w najbliższych miesiącach i latach, bo wszystko zależy od każdego z osobna. Dołącz do nas i śledź nasze działania na tej stronie! https://www.theclimatepledge.com/

Climate Pledge jest zobowiązaniem do stania się neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla do 2040 r. i tworzy międzysektorową społeczność przedsiębiorstw i organizacji współpracujących ze sobą w celu rozwiązania kryzysu klimatycznego i rozwiązania wyzwań związanych z redukcją emisji dwutlenku węgla, przed którymi stoi nasza gospodarka. Climate Pledge zostało współzałożone przez Amazon i Global Optimism w 2019 roku.

Unternehmen und Organisationen, die den Climate Pledge unterzeichnen, verpflichten sich zu drei Aktionsbereichen:

  • Regularne pomiary i raportowanie emisji gazów cieplarnianych
  • Wdrażanie strategii dekarbonizacji zgodnie z porozumieniem paryskim.
    umowy poprzez konkretne zmiany i innowacje biznesowe,
    w tym poprawa efektywności, energia odnawialna, oszczędność materiałów i inne strategie unikania emisji dwutlenku węgla.
  • Neutralisierung aller verbleibenden Emissionen durch zusätzliche, quantifizierte, reale, dauerhafte und sozialnützliche Kompensationen, um bis zum Jahr2040 klimaneutral zu werden.

OCHRONA DANYCH

2021
ECO Performance Award
2019
Handelsblatt
Genius Award
2018
Hanse Globe Sonderpreis
2016
Deutscher Ideenpreis
2015
Phase 1 im EU-Wettbewerb Horizon 2020
CZEKAMY NA KONTAKT Z PAŃSTWEM NA STRONIE SERVICE@PARK-YOUR-TRUCK.COM LUB +49 340/88293906.
©  Park Your Truck GmbH
WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner