DANE I FAKTY

OGRANICZENIE EMISJI CO2: CELE I ŚRODKI UE W ZAKRESIE KLIMATU

UE zobowiązała się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. w celu przeciwdziałania zmianie klimatu.. Europejski Akt Klimatyczny podnosi unijny cel edukcji emisji do 2030 roku z 40 procent do co najmniej 55 procent i czyni neutralność klimatyczną do 2050 roku prawnie wiążącą. Akt klimatyczny UE jest częścią Europejskiego Zielonego Ładu, europejskiej mapy drogowej do neutralności klimatycznej. Aby zrealizować swój cel klimatyczny, Unia Europejska przygotowała ambitny pakiet legislacyjny pod nazwą "Fit for 55 by 2030" . Obejmuje on 13 powiązanych ze sobą zmienionych ustaw oraz sześć wniosków ustawodawczych dotyczących klimatu i energii.

ZMNIEJSZENIE EMISJI CO2 Z TRANSPORTU

Samochody osobowe i lekkie pojazdy dostawcze odpowiadają za 15 procent emisji CO₂ w UE. Parlament popiera wniosek Komisji dotyczący ograniczenia emisji z samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych do zeraw 2035 roku. Tymczasowe cele w zakresie redukcji emisji do 2030 r. ustalono na poziomie 55 proc. dla samochodów osobowych i 50 proc. dla lekkich samochodów dostawczych. (Źródło: www.europarl.europa.eu)

Bilans gazów cieplarnianych w sektorze transportu pozostał praktycznie niezmieniony w porównaniu z rokiem 1990. Głównym sprawcą zanieczyszczeń jest transport drogowy: 96 procent emisji z transportu jest emitowanych przez samochody osobowe i ciężarowe. Samochody osobowe są odpowiedzialne za dwie trzecie tych emisji.

Powody: po drogach jeździ o 71 procent więcej ciężarówek i 31 procent więcej samochodów osobowych niż 30 lat temu. Niemcy mają drugi najwyższy poziom emisji CO2 dla nowych samochodów w UE: średnio 127 gramów CO2 na kilometr (2017). Do 2021 roku limit będzie wynosił 95 gramów CO2.

Charge Your Truck

WZMOCNIĆ E-MOBILNOŚĆ

Cel klimatyczny do 2030 roku dla sektora transportu to co najmniej 42 do 40 procent mniej CO2. Rząd federalny chce promować elektromobilność. Promuje rozwój alternatywnych systemów napędowych i budowę infrastruktury ładowania. Promuje również rozbudowę lokalnego transportu i kolei. Mit dem Programm “Saubere Luft 2017-2020” investiert sie in die Elektrifizierung des Verkehrs, in digitale Verkehrssysteme und die Nachrüstung von Dieselbussen. Die Na zlecenie rządu Krajowa Platforma na rzecz Przyszłości Mobilności (NPM)opracowuje rekomendacje dotyczące fundamentalnych zmian w transporcie. Powinno to stanowić odpowiedź na zmiany klimatyczne, a jednocześnie zapewnić konkurencyjność gospodarczą i udział społeczeństwa.
PL
Powiadomienie o plikach cookie WordPress od Real Cookie Banner